Loading... Please wait!

nadyagroup-transport.jpg

Транспорт, логистика и типове товари

14 януари, 2019 Без категориягрупажен транспортЛогистикаспедициятранспорт

Транспорт  логистика и типове товари,

Транспортът представлява придвижването на хора и стоки от едно място на друго и е един от основните отрасли на икономиката и глобализацията. В съвременните условия на производство ролята на транспорта е основна. При оценката на условията за производство в даден регион и на определено изделие, основен фактор са и транспорта на суровините , и транспорта на готовата продукция. При това голяма роля играят логистиката и фирмите по логистика, осигуряващи най-благоприятните условия на транспорт. Добрата логистиката има за цел да оптимизира организацията на процесите. Включително доставка на точното място и време , при зададени количество и качество, с минимални усилия и разходи.

Видове траснпорт :

Транспорт логистика-Калкулатор за Наземен транспорт -ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ
ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ-Калкулатор за Наземен транспорт

– Сухопътен (автомобилен) транспорт – пътният транспорт възниква с появата на първите колесни превозни средства, които изискват за нормалното си придвижване специално подготвени трасета – пътища.

– Воден транспорт – метод на транспортиране, който се осъществява чрез достатъчно големи водни басейни – океани, морета, реки, езера с помощта на различни видове плавателни съдове (кораби).

– Железопътен транспорт – при него превозните средства са влакове. При този метод на транспортиране се използват специални пътища, най-често с две успоредни стоманени релси и по-рядко с магнитни системи.

– Въздушен транспорт – метод на транспортиране ,който използва като превозни средства летателни апарати, най-често самолети;

– Интермодален (комбиниран) транспорт – метод на транспортиране ,при който се използват два или повече вида транспортни средства;

Транспорт логистика-ТРАНСПОРТ ОТ И ЗА ИСПАНИЯ-новини
ТРАНСПОРТ ОТ И ЗА ИСПАНИЯ-новините

Автор: Александра Александрова

 

Zastrahovam.com                            Nadyagroup.com                           Servizko.com

 

 

 

 

Транспорт  логистика и типове товари,

Транспортът представлява придвижването на хора и стоки от едно място на друго и е един от основните отрасли на икономиката и глобализацията. В съвременните условия на производство ролята на транспорта е основна. При оценката на условията за производство в даден регион и на определено изделие, основен фактор са и транспорта на суровините , и транспорта на готовата продукция. При това голяма роля играят логистиката и фирмите по логистика, осигуряващи най-благоприятните условия на транспорт. Добрата логистиката има за цел да оптимизира организацията на процесите. Включително доставка на точното място и време , при зададени количество и качество, с минимални усилия и разходи.