ga('send', 'pageview');

Loading... Please wait!

Колко ще ши струва?

ИЗЧИСЛЕТЕ ВАШИТЕ РАЗХОДИ

Може да използвате нашите ценови калкулатор за да пресметнете цената на превоза на товара ви.


ПРОВЕРЕТЕ НАШИТЕ ЦЕНИ

ИЗБЕРЕТЕ НЯКОЙ ОТ НАШИТЕ КАЛКУЛАТОРИ

НАЗЕМЕН ТРАНСПОРТ

Използвайте нашия Ценови Калкулатор за Наземен транспорт за да изчислите стойноста на транспорта на вашия товар.


ЛИЧЕН БАГАЖ

Използвайте нашия Ценови Калкулатор за Личен багаж за да изчислите стойноста на доставката на багажа си.

Съвременен научен калкулатор

Съвременният калкулатор представлява усъвършенствана преносима сметачна машина, с помощта на която могат да се извършват математически изчисления. Някои нови научни калкулатори поддържат и „символна математика“. Възможните изчисления зависят преди всичко от самия калкулатор.

Практически всички съвременни калкулатори използват електронни схеми и LCD дисплеи за извеждане на резултата. Захранването най-често се състои от батерия или слънчева клетка.

Калкулаторите биват вграждани и в други уреди: мобилни телефони, ръчни часовници, PDA. Елементарни калкулатори биват често раздавани като рекламни материали.https://nadyagroup.com/wp-content/uploads/2017/08/nadya-group-cost-calculators.png

МОРСКИ ТРАНСПОРТ

В момента Калкулаторът за Морски Транспорт не е налице.

ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ – ЦЕНИ

В момента Калкулаторът за Въздушен Транспорт не е налице.